31. dec, 2016

Valpar till våren 2017

Rut är nu parad med Zture och vi hoppas det ska resulterar i valpar som beräknas födas runt 1 mars.

Om det går som planerat kommer det att finnas valpar hos oss som blir klara att flytta till egna familjer runt månadsskifter april/maj.

Se mer info på startsidan och valpsidan.